Ana Sayfa  »  ÇKYS  »  İKYS

İKYS

 İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) Amaçları
 
  • Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında yürütülen personel işlemlerinin doğru,hızlı,tutarlı ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Bakanlık İnsan Kaynaklarının yönetimi konusunda politika belirleyici konumda olan yöneticiler için hızlı ve güvenilir bir Karar Destek Sistemi oluşturmak.
  • Bakanlık Personelinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iletişim kurmak için kullandığı Personel Bilgi Sistemine veri altyapısı oluşturmak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumuve diğer sektör paydaşları ile ortak kullanmak üzere Bakanlıkta çalışan ve çalışmayan tüm hekimlerin bilgilerini içeren Doktor Bilgi Bankasını oluşturmak.
  • ÇKYS nin diğer bileşenleri ve Bakanlıkta kullanılan diğer bilgi sistemleri (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi,E-Sağlık,v.b.) ile veri alışverişi yaparak Bakanlık Bilgi altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak.
   
 İKYS Modülleri