Hakkımızda

Misyonumuz; başta İnsan, Malzeme ve Finans  olmak üzere Sağlık Bakanlığına ait kaynakların yürürlükteki mevzuat kapsamında etkin şekilde yönetilmesini ve her düzeydeki karar süreçleri için doğru ve tutarlı bilgi üretimini sağlamaktır.

 

Vizyonumuz; Bakanlığımızın halkımıza sunduğu sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için politika oluşturucular tarafından alınacak kararların tamamen bilgiye dayalı olarak gerçekleştiği bir kaynak planlama platformu oluşturmaktır.